Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 11/11/2017 (CKI khoá 22 và CKI đề án 585)

Phòng Quản lý đào tao sau đại học trân trọng thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 11/11/2017 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 22 và CKI 585

Danh sách phòng thi xem tại đây

 

 

 

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học