Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 16/12/2017 (CKI khoá 22 và CKI đề án 585)

Phòng Quản lý đào tao sau đại học trân trọng thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 13h30 ngày 16/12/2017 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 22 và CKI 585

1. Danh sách phòng thi xem tại đây

2. Sơ đồ phòng thi  tại đây

3. Quy trinh thi tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học