Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2018

Căn cứ Thông tư số 08/2017/BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Thông tư số 25/2017/BGDĐT ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018 như sau:

1. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2018: xin mời xem tại đây.

2. Các mẫu Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018: xin mời tải file./.

 

Phòng QLĐT Sau đại học