Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2018

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh lần thứ 24 năm 2018 dự kiến vào tuần thứ 2 tháng 11 năm 2018, tiếp nhận bài báo cáo khoa học từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 14/9/2018

Thông tin chi tiết về việc tổ chức Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh năm 2018: xin mời xem tại đây./.

Phòng QLLĐT Sau đại học