Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Tuyển

Tên Đề tài: “Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật dị dạng Chiari loại I”.

Thuộc chuyên ngành: Ngoại Thần kinh - Sọ não, Mã số: 62720127

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Phòng QLLĐT Sau đại học