Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Phan Thị Hoa

Tên Đề tài: “Nghiên cứu độc tính và hiệu quả của dịch chiết từ rễ cây Ba bét lùn (Mallotus nanus airy shaw) điều trị bệnh trứng cá thông thường”.

Thuộc chuyên ngành: Y học cổ truyền, Mã số: 62720201

Thời gian: 9h00 ngày 26 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Quốc tế, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nộ

Phòng QJĐT Sau đại học