Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2019

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trân trọng thông báo đến các học viên sau đại học thông tin về Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2019: 

- Thời gian: Ngày 26-27/12/2019 (chia theo chuyên ngành). 

- Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Y Hà Nội. 

- Chương trình chi tiết, xem tại đây

- Quy trình nhận bằng, xem tại đây

- Phân công vị trí chỗ ngồi trong hội trường ngày 26/12/2019, xem tại đây 

 - Phân công vị trí chỗ ngồi trong hội trường ngày 27/12/2019, xem tại đây

- Phân công vị trí bàn nhận chứng chỉ, bằng, xem tại đây

Đề nghị các học viên xem kĩ các thông báo và ghi nhớ vị trí mình ngồi trong hội trường (tuyệt đối không đổi chỗ cho người khác)

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học