Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho CKI - K24 như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 7h30, ngày 18/01/2020 (thứ Bảy), khu Giảng đường Hồ Đắc Di và B3. 

2. Danh sách phòng thi tại đây

3. Sơ đồ phòng thi

- Sơ đồ phòng thi khu vực giảng đường Hồ Đắc Di xem tại đây

- Sơ đồ phòng thi giảng đường B3 xem tại đây

4. Lưu ý:

- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong trường hợp chưa có thẻ). 

- Mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi dù chưa sử dụng vẫn bị đình chỉ thi. Học viên vi phạm quy chế, Nhà trường sẽ gửi quyết định kỉ luật về cơ quan công tác.

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học