Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho lớp CKI khóa 25 sáng 12/12/2020 như sau:

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ Môn Triết, Hỗ trợ học cho lớp CKI khóa 25 như sau:

1.Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30, ngày 212/12/2020  (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường B3

  2. Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây

  3. Sơ đồ phòng thi khu vực giảng đường B3 xem tại đây

 

Lưu ý:

- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong trường hợp chưa có thẻ)

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi.

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học