Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO "Về việc nhận và xét hồ sơ trực tuyến tuyển sinh Sau đại học đối tượng Bác sĩ nội trú năm 2021"

Căn cứ vào diễn biến của dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ trực tuyến tuyển sinh Sau đại học năm 2021 cho đối tượng Bác sĩ nội trú như sau:

1.  Thông báo chi tiết xem tại đây

Thời gian nộp hồ sơ trực tuyến: từ 01/7/2021 đến 09/7/2021.

Thời gian Hội đồng tuyển sinh Sau đại học xét duyệt hồ sơ trực tuyến: từ 12/7/2021 đến 16/7/2021.

Biểu mẫu tờ khai mở thẻ liên kết, xem tại đây

2. Hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến, xem tại đây

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học căn cứ vào hồ sơ trực tuyến để xét duyệt điều kiện dự thi. Thí sinh hoàn chỉnh hồ sơ sau khi trúng tuyển Bác sĩ nội trú.

Dự kiến công bố danh sách thí sinh dự thi: 20/7/2021.

Thí sinh chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các giấy tờ trong hồ sơ nộp trực tuyến, tính đồng nhất giữa hồ sơ trực tuyến và hồ sơ chính thức.

Chỉ các thí sinh đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến được xét điều kiện dự thi.

Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi tại website http://sdh.hmu.edu.vn. Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, thí sinh liên hệ theo địa chỉ email: Noitru@hmu.edu.vn.

Trân trọng./.

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học_