Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRẢ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHO THÍ SINH DỰ THI SAU ĐẠI HỌC

 

1. Đối tượng nhận kết quả XN: các học viên có nhu cầu nhận kết quả để di chuyển về địa phương/nơi công tác, thông báo chi tiết xem tại đây

2. Địa điểm nhận kết quả XN: Tầng 1 khu giảng đường Hồ Đắc Di

3. Thời gian:

3.1. Đối với thí sinh dự thi ca 3: Ngay sau khi kết thúc ca thi (từ 15h30). Thí sinh lấy đồ dùng cá nhân, di chuyển, xếp hàng giãn cách sang khu giảng đường Hồ Đắc Di.

3.2. Đối với thí sinh dự thi ca 4: Trước khi bắt đầu tập trung tại phòng chờ (Từ 14h00-15h00) tại tầng 1 khu giảng đường Hồ Đắc Di.

3.3. Kết quả xét nghiệm: Ngày 11/10/2021 xem tại đây; Ngày 12/10/2021 xem tại đây

4. Danh sách đăng ký xét nghiệm ngày 15/10/2021 xem tại đây

Lưu ý: Thí sinh nhớ số thứ tự xét nghiệm của cá nhân. Thí sinh lấy kết quả xét nghiệm được xếp theo chuyên ngành và mã số xét nghiệm.

Trân trọng cảm ơn./.