Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2021 (đợt 2)

Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2021 (đợt 2)

Hội đồng thi tốt nghiệp Sau đại học thông báo tới các Viện/khoa/Bộ môn và các học viên của Chuyên khoa cấp I khóa 24, Chuyên khoa cấp II khóa 33 và Bác sĩ nội trú khóa 43 kế hoạch thi tốt nghiệp sau đại học năm 2021 (đợt 2) 

Xem file tại đây