Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO NHẬP HỌC BSNT KHÓA 46 NĂM 2021

Kính gửi: Anh chị học viên trúng tuyển BSNT khóa 46 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo:

1. Anh/ Chị đã tham dự kỳ thi tuyển sinh và được công nhận trúng tuyển BSNT khóa 46 năm 2021.

2. Tâp trung nghe phố biến nội quy, quy chế và kế hoạch đào tạo: từ 10h15 đến 11h45 ngày 02/12/2021 (hình thức trực tiếp)

3. Thông báo nhập học, xem tại đây

4. Kế hoạch đào tạo 2021-2024, xem tại đây

5. Thông báo nộp học phí, xem thông tin tại đây

Trân trọng./.

_Phòng QLĐT Sau đại học_