Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN CKII - CKI - BSNT NĂM 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo Sau đại học năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội đã ban hành các quyết định công nhận trúng tuyển CKII hệ tập trung khóa 35, CKI hệ tập trung khóa 26, BSNT khóa 46 năm 2021.

Quyết định 5220/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển CKII hệ tập trung khóa 35, xem tại đây

Quyết định 5221/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển CKI khóa 26 hệ tập trung, xem tại đây

Quyết định 5194/QĐ-ĐHYHN công nhận trúng tuyển Bác sĩ Nội trú khóa 46 năm 2020, xem tại đây

Trân trọng./.

_Phòng QLĐT Sau đại học_