Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Kê khai hồ sơ năng lực đào tạo

Đề nghị các bộ môn: Da liễu, Ngoại, GMHS, Dược lý, Tâm thần, MD-SLB, Điều dưỡng, Y vật lý, SLH, Hóa sinh, Hóa học, TMH, Giải phẫu đã đăng ký tham gia đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học giai đoạn 2010 - 2020 kê khai hồ sơ năng lực đào tạo theo mẫu gửi về phòng Sau đại học theo địa chỉ mail: tbichhoa@gmail.com. Hạn cuối cùng ngày 29.06.2011 để phòng sau đại học có thể tập hợp hồ sơ gửi về Bộ giáo dục và đào tạo.

Xem thông tin chi tiết:

 

1. Danh sách tham gia Dự án đào tạo giảng viên

2. Mẫu đánh giá năng lực Đào tạo

Phòng quản lý đào tạo sau đại học

009bet
1