Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa

Chuyên ngành: Y tế công cộng - 62720301

Họ tên: Nguyễn Thế Hiển

Ngày bảo vệ: 29-07-2016

Hướng dẫn 1:GS.TS. Trương Việt Dũng

Hướng dẫn 2: GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

 

Tên đề tài: Thực trạng đảm bảo chất lượng giáo dục các cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa, đề xuất và thử nghiệm một số tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa.

Mã số:  62 72 03 01; Chuyên ngành: Y tế công cộng

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thế Hiển

Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Trương Việt Dũng; 2. GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Cơ sở đào tạo: Viện Đào tạo YHDP và YTCC, Trường Đạihọc Y Hà Nội

Những kết luận mới của luận án:

- Luận án đầu tiên nghiên cứu thực trạng và xây dựng tiêu chí đặc thù đánh giá chất lượng các cơ sở đào tạo y khoa tại Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng đảm bảo chất lượng (ĐBCL) ở 8 trường đại học y, xây dựng và chuẩn hóa bộ công cụ khảo sát có giá trị cao trong đánh giá chất lượng các chỉ tiêu chính của trường đại học y. Các tiêu chí về năng lực lập kế hoạch giảng dạy và quản lý đào tạo của giảng viên ở mức đạt chỉ từ 44,2% đến 72,7%. Trong khi đó tới 22,4% tự đánh giá ở mức thấp (mức 0 và 1). Các tiêu chí về năng lực hướng dẫn sinh viên thực tập ở bệnh viện của giảng viên ở mức đạt từ 49,2% đến 57,3%, tự đánh giá ở mức không đạt khá cao , từ 32,2% đến 26,2%. Tiêu chí về kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên (GV) cho thấy có 15,9% chưa viết được đề cương nghiên cứu khoa học (NCKH) và tới 31,1% chưa có kỹ năng hướng dẫn sinh viên NCKH. Đánh giá của sinh viên về chất lượng dạy - học cũng phù hợp với kết quả tự đánh giá của GV, có 43,9% sinh viên (SV) nhận xét ở mức khá, tỷ lệ nhận xét tốt chỉ 2,7%. 10 kỹ năng đặc thù cần thiết cho SV sắp tốt nghiệp đều tự đánh giá ở mức trung bình. Một số tiêu chí đánh giá mức thấp, ngay cả kỹ năng quan trọng như khám bệnh chỉ đạt loại thấp.

- Luận án đã phân tích các bất cập hiện nay ĐBCL ở 8 cơ sở đào tạo bác sĩ đa khoa (BSĐK) và phân tích các tiêu chí không phù hợp khi sử dụng Bộ tiêu chuẩn với 61 tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các trường đào tạo BSĐK, cần phải được bổ sung cho phù hợp. Nghiên cứu can thiệp đề xuất và thử nghiệm bộ tiêu chuẩn đặc thù với đề xuất điều chỉnh 35 tiêu chí và thay thế 12 tiêu chí mới gắn với các yêu cầu ĐBCL đặc thù tại 3 cơ sở đào tạo BSĐK, đồng thời đề xuất cải tiến cấu trúc 2 bậc: tiêu chuẩn-tiêu chí, thành 3 bậc: tiêu chuẩn-tiêu chí-chỉ báo cho bộ tiêu chuẩn (có 7 mức từ 0 - 6 điểm) để tăng tính định lượng khi triển khai kiểm định theo bộ tiêu chuẩn này. Kết quả thử nghiệm thông qua 3 cơ sở tự đánh giá cho thấy những ưu điểm khá rõ rệt: đánh giá chi tiết hơn, chính xác hơn và nhờ cho điểm có thể sử dụng để so sánh qua từng thời kỳ.

Hà Nội, ngày     tháng  5  năm 2016

Người hướng dẫn

1.      GS.TS. Trương Việt Dũng

 

2.      GS.TS. Nguyễn Công Khẩn

Nghiên cứu sinh

 

 

Nguyễn Thế Hiển

 

Tóm tắt tiếng anh:

INFORMATION SUMMARY OF CONCLUSIONS

OF NEW DOCTORAL THESIS

The thesis title: Current status of education quality assurance training facilities for General practitioner, proposed and tested a number of criteria for evaluating the quality of general practitioner training.

Code:  62 72 03 01; Specialized: Public Health

Fellower/ candidate: Nguyễn Thế Hiển

Superviser: 1. Pro.PhD. Trương Việt Dũng; 2. Pro.PhD. Nguyễn Công Khẩn

Training facility: Training Institute of Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University.

New findings of the thesis:

-This thesis is study and development of quality evaluation criteria for medical training institutions in Vietnam. The survey on the current situation at eight medical schools resulted in developement and standardization of a survey toolkit that is valuable in assessing the main aspects of medical schools. 44.2% -72.7% of teachers met criteria for capacity of planning and management. Meanwhile there was 22.4% of the self-assessment at low level (level 0 and level 1). The criteria for competency of guiding students to practice in hospitals were met with 49.2% to 57.3%, self-assessment of not meeting the standard criteria was relatively high, from 32.2% to 26, 2%. Criteria of scientific research skills of teachers showed that 15.9% had never written any scientific research proposal and 31.1% had no skills to guide the students in doing scientific research. Assessment of teaching quality by students was consistent with self-assessment of teachers, 43.9% of the students commented fairly, 2.7%  commented good. Self-assessment of 10 specific skills required for graduating students was at average level, among them low-level was found in important skills for example medical examination.

- This thesis has analyzed the shortcomings in the current state of quality assurance at 8 medical institutions training general practitioners and the inappropriateness of 61 criteria for quality of higher education by the Ministry of Education that needs to be supplemented to be suitable to medical training. Intervention studies and and pilot of new specific standards at 3 medical training facilities have resulted in proposal to adjust 35 criteria and replace 12 new criteria associated with specific requirements of quality assurance in training general practitioners and re-structure the standards from standard-criteria  into standard-criteria-indicator for the standard and build ladders (have 7 levels 0 - 6 points) to increase quantitative assessment. Piloting at these 3 facilities through has revealed advantages: a more detailed and accurate assessment, easy to compare over time thanks to the points.

                                                                                              Hà Nội, Date:       .5.   2016

Superviser

1.      Pro.PhD. Trương Việt Dũng

2.      Pro.PhD. Nguyễn Công Khẩn

Candidate/ fellow

 

Nguyễn Thế Hiển

 

 

 

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019