Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu

Chuyên ngành: Phục hồi chức năng - 62720166

Họ tên: Nguyễn Thị Phương Chi

Ngày bảo vệ: 16-08-2017

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Trọng Lưu

Hướng dẫn 2: GS.TS. Cao Minh Châu

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT 
NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề  tài: “Nghiên cứu tác dụng của từ  trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và 
phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu”.
Mã số: 62720165;     Chuyên ngành: Phục hồi chức năng
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Chi
Người hướng dẫn: 1. PGS. TS. Nguyễn Trọng Lưu; 2. GS. TS. Cao Minh Châu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội
Những kết luận mới của luận án:  Ứng dụng từ  trường xoay chiều 50Hz, cảm ứng từ  40-80mT,  điều trị  kết hợp  trên bệnh nhân nhồi máu não vào ngày thứ  3,2±1,28  sau khởi phát, 
liệu trình điều trị 9,8±3,11 lần (20 phút/lần), đạt được kết quả như sau: 
1. Cải thiện tuần hoàn não: tuần hoàn não được cải thiện cả về trạng thái chức năng của 
mạch máu và lưu lượng tuần hoàn não trên lưu huyết não đồ
-  Tăng  tốc  độ  dòng  chảy:  Thời  gian  đầy  máu  động  mạch  giảm  (từ  174,58ms  xuống 
153,7ms, p<0,001), đỉnh sóng  dạng  nhọn chiếm ưu thế  (85,2% so với 65,6% nhóm chứng, 
p=0,034).
- Tăng lưu lượng tuần hoàn não lên 20,29% (từ 210,62ml/p lên 253,36ml/p, p=0,005).
- Cải thiện tình trạng chức năng thành mạch: chỉ  số  trương lực mạch α/T giảm từ  23,7% 
xuống  20,38%  (p<0,001);  sóng  phụ  xuất  hiện  rõ  chiếm  ưu  thế  (42,6%  so  với  18%  nhóm 
chứng; p=0,013). 
2. Tạo thuận lợi cho sự phục hồi chức năng thần kinh
-  Điểm  NIHSS giảm trung bình 4,06±2,06 điểm, sức cơ tay tăng trung bình 1,48±0,99 
bậc, sức cơ chân tăng 1,41±0,69 bậc  ở  nhóm can thiệp  so với 1,75±1,52 (điểm), 0,69±0,74 
(bậc), 0,6±0,56 (bậc)  của nhóm chứng  với  p<0,001.  Cơ  hội phục hồi thần kinh tốt  ở  nhóm 
can thiệp cao gấp 2 lần so với chứng (OR = 2; 95%CI[0,96-4,2], p=0,047). 
- Cải thiện tuần hoàn não là một cơ chế tác động của từ trường giúp tạo thuận lợi cho sự
phục hồi thần kinh, với cơ hội phục hồi tốt nhóm can thiệp cao hơn 2,94 lần so với nhóm 
chứng (95% CI [1,11-7,8], p=0,029).
Sự  cải thiện tuần hoàn  não  và chức năng thần kinh  có xu hướng khả  quan  hơn  ở  nhóm 
80mT so với 40mT, nhưng sự khác biệt chưa có ý nghĩa thống kê.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN  NGHIÊN CỨU SINH
PGS. TS. Nguyễn Trọng Lưu GS. TS. Cao Minh Châu Nguyễn Thị Phương Chi

Tóm tắt tiếng anh:

INFORMATION SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESES
Name  of  the  thesis:  “Investigating  the  effects  of  artificial  magnetic  field  on  cerebral 
circulation and neuro-functional recovery in cerebral infarction stroke patients”.
Code: 62720165  Speciality: Rehabilitation
PhD students: Nguyen Thi Phuong Chi
Academic instructors: 1. Ass Prof. PhD. Nguyen Trong Luu; 2. Prof. PhD.  Cao Minh Chau
University: Hanoi Medical University
New conclusions of  the doctoral thesis:  The application of 50Hz  alternating magnetic field, 
40-80mT  as  a  combining  treatment  in  cerebral  infarction  stroke  patients  from  the  first 
3.2±1.28  days  of  the  onset  in  9.8±3.11  times  (20  minutes/time)  obtained  the  following 
results: 
1. Improving cerebral circulation: Cerebral circulation had an improvement in both
vascular tone and cerebral blood flow (CBF) on rheoencephalography (REG).
-  Increasing  in  blood  velocity:  The  time  that  cerebral  arteries  were  full  of  blood 
decreased  from  174.58ms  down  to  153.7ms,  p<0.001.  Sharp  crest  waves  were  dominant 
(85.2% versus 65.5% of control group, p=0.034).
- Increasing cerebral blood flow by 20.29% (from 210.62ml/minute up to 
253.36ml/minute, p=0.005).
-  Improving  cerebral  vascular  tone:  Vascular  tone  index  α/T  declined  from  23.7%  to 
20.38% (p<0.001); the percentage of the second wave that appeared clearly was dominant in 
intervention group (42.6% versus 18% of control group, p=0.013).
2. Facilitating neuro-functional recovery
-  NIHSS decreased by 4.06±2.06  (points), arm muscular strength increased by 1.48±0.99
(grade)  and  leg  muscular  strength  increased  by  1.41±0.69  (grade)  on  average  in  the
intervention group compared to  1.75±1.52  (points); 0.69±0.74  (grade) and  0.6±0.56  (grade)
respectively  in  the  control  group,  p<0.001.  The  opportunity  of  making  good  progress  in
neuro-functional recovery in the intervention group was twice higher than  the control group 
(95%CI[0.96-4.2], p=0.047).
- Cerebral circulation improvement might be a mechanical action of magnetic field that 
resulted in a good chance of neurological recovery in the intervention group by 2.94 times 
higher than the control group (95% CI [1.11-7.8], p=0.029).
The improvement of cerebral circulation and neurological function tended to be better 
under the influence of 80mT compared to 40mT. But the difference was not statistically 
significant.
ACADEMIC INSTRUCTORS  PhD students
Assoc Prof. PhD. Nguyen Trong Luu Prof. PhD. Cao Minh Chau Nguyen Thi Phuong Chi

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019
Nghiên cứu sự thay đổi một số chỉ số huyết học ở bệnh nhân ung thư phổi nguyên phát Đỗ Tiến Dũng GS.TS. Phạm Quang Vinh GS.TS. Mai Trọng Khoa 03-10-2019
Nghiên cứu giá trị chẩn đoán của chỉ số B type Natriuretic Peptide trong suy tim trẻ em Ngô Anh Vinh GS.TS. Lê Thanh Hải PGS.TS. Phạm Hữu Hòa 01-10-2019