Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
Tên chuyên đề: Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel Fluor ở người cao tuổi thành phố Hải Phòng

Chuyên ngành: Răng – Hàm – Mặt - 62720601

Họ tên: Hà Ngọc Chiều

Ngày bảo vệ: 28-05-2019

Hướng dẫn 1:PGS.TS. Trương Mạnh Dũng

Hướng dẫn 2:

Tóm tắt tiếng việt:

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: "Nghiên cứu dự phòng sâu răng bằng gel Fluor ở người cao tuổi thành phố Hải Phòng".

Mã số: 62720601;                Chuyên ngành: Răng – Hàm – Mặt

Nghiên cứu sinh: Hà Ngọc Chiều              Khóa học: 33

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trương Mạnh Dũng

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội

 

Những kết luận mới của luận án:

Vai trò của fluor nói chung, Gel fluor nói riêng trong dự phòng và điều trị sâu răng ngày càng được hiểu rõ và khẳng định những đóng góp của fluor trong việc làm hạ thấp tỷ lệ và mức độ trầm trọng của sâu răng trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc áp dụng các biện pháp sử dụng fluor dự phòng bệnh sâu răng ở nước ta còn nhiều hạn chế, đặc biệt với đối tượng là người cao tuổi. Chúng ta cũng chưa có nghiên cứu nào tổng quát về tình trạng bệnh răng miệng và dự phòng sâu răng bằng gel fluor ở NCT cũng như mô tả quá trình khoáng hóa của fluor vào men-ngà răng người cao tuổi trên thực nghiệm. Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp bằng chứng về mảng trống trong bức tranh chung về dự phòng sâu răng trên người cao tuổi.

Nghiên cứu của chúng tôi đã cung cấp các bằng chứng khoa học đáng tin cậy dựa trên thiết kế nghiên cứu khoa học và kỹ thuật thu thập thông tin chính xác. Trong đó nghiên cứu thực nghiệm đã chứng minh tác dụng tái khoáng hóa men răng, ngà răng của gel fluor 1,23% trên răng người cao tuổi. Nghiên cứu mô tả cắt ngang đã mô tả thực trạng bệnh sâu răng và một số yếu tố liên quan tới bệnh sâu răng ở người cao tuổi tại địa phương nghiên cứu. Nghiên cứu can thiệp đã chứng minh hiệu quả dự phòng sâu răng của gel fluor 1,23% trên người cao tuổi tại cộng đồng. Đây là nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam sử dụng phương pháp áp gel fluor (sử dụng fluor tại chỗ) dự phòng bệnh sâu răng cho đối tượng này. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu, chúng tôi đề xuất sử dụng gel fluor (NaF 1,23%) dự phòng bệnh sâu răng cho người cao tuổi tại cộng đồng.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

 (ký, ghi rõ họ tên)

NGHIÊN CỨU SINH

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Tóm tắt tiếng anh:

A SUMMARIZATION OF NEW FINDINGS

OF THE DOCTORAL THESIS

 

Thesis title: “Study of Dental caries prevention with Fluoride Gel for the Elderly people in Haiphong city”

Code: 62720601;                 Major: Odonto-Stomatology

Doctoral student: Ha Ngoc Chieu              Course: 33

Supervisor: Ass.Prof. Truong Manh Dung

Training institution: Hanoi Medical University

 

New findings of the thesis:

Function of fluoride, in general, and fluoride gel, in particular, in prevention and treatment of dental caries and its usefulness in reducing incidence and seriousness have been known and emphasized more and more worldwide. Application of fluoride in dental caries prevention in our country, however, retains many limitations, especially for the elderly. there has not been any systematic research on dental caries status and fluoride gel application in dental caries prevention for the elderly, and emulating enamel and dentin flour-mineralized process in the elders through empirical experiment. Our study provide evidence for the gap of general picture of elderly dental caries prevention.

Our study has provided reliant scientific evidence based on scientific and technical research designs which focus on collecting exact information. In which the empirical research has proved enamel and dentin remineralization ability of fluoride gel 1.23% for elderly teeth. The cross-sectional descriptive research has described status of dental caries and some elderly dental caries related issues in the research place. The intervention research has prove dental caries prevention performance of fluoride gel 1.23% for the elderly in question. This has been the first research in Vietnam using fluoride gel applying method (directly applying fluoride on the effected area) for dental caries prevention for the research objects. On the background of research findings, we have suggested some recommendations of fluoride gel (NaF 1.23%) application for elderly dental caries prevention of the public.

SUPERVISOR

 (Signature with full name)

DOCTORAL STUDENT

(Signature with full name)

 

 

 

 

Tóm tắt: Tải file

Toàn văn: Tải file

Loading...Luận án, luận văn, chuyên đề khác

Tên Họ tên Hướng dẫn1 Hướng dẫn2 Ngày bảo vệ
Nghiên cứu hiệu quả của Adrogel bôi da trong kích thích buồng trứng ở người bệnh đáp ứng kém buồng trứng Hoàng Quốc Huy GS.TS. Nguyễn Viết Tiến PGS.TS. Hồ Sỹ Hùng 27-12-2021
Nghiên cứu điều trị rách chóp xoay bằng kỹ thuật nội soi khâu gân Mason Allen cải biên và tạo vi tổn thương tại diện bám Nguyễn Hữu Mạnh GS.TS. Trần Trung Dũng 10-12-2021
Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Nguyễn Thế May PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng 21-06-2021
“Xác định một số gen, phân tử có liên quan đến hội chứng SJS/TEN ở người Việt Nam” Trần Thị Huyền PGS. TS. Phạm Thị Lan GS. Riichiro Abe 11-05-2021
Nghiên cứu thay đổi Lysyl oxidase của tế bào nội mô mạch máu võng mạc ở môi trường nồng độ glucose cao Nguyễn Ngân Hà PGS.TS. Trần Huy Thịnh TS. Nguyễn Xuân Tịnh 27-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
"Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc Sarcopenia ở người bệnh cao tuổi". (Ngày công bố: 18/01/2021) Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
Nghiên cứu áp dụng một số phương pháp sàng lọc sarcopenia ở người bệnh cao tuổi Nguyễn Ngọc Tâm PGS.TS. Vũ Thị Thanh Huyền GS.TS. Phạm Thắng 25-11-2020
“Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non” Ngày công bố 02-11-2020 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 24-11-2020
"Nghiên cứu thực trạng thừa cân, béo phì và một số đặc điểm gen, thói quen dinh dưỡng, hoạt động thể lực ở trẻ mầm non", ngày công bố: 05/01/2021 Đỗ Nam Khánh GS.TS. Lê Thị Hương PGS.TS. Trần Quang Bình 23-11-2020
Nghiên cứu giải phẫu các vạt mạch xuyên cơ bụng chân và động mạch gối xuống Võ Tiến Huy PGS.TS. Ngô Xuân Khoa 29-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Chẩn đoán trước sinh bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne bằng kỹ thuật Microsatellite Đinh Thuý Linh PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh 11-11-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và biến đổi di truyền của hội chứng Prader-Willi An Thùy Lan PGS.TS. Phan Thị Hoan 05-11-2019
Nghiên cứu nồng độ yếu tố tăng sinh tân mạch trong thủy dịch trước và sau tiêm nội nhãn Bevacizumab ở bệnh võng mạc đái tháo đường Nguyễn Tuấn Thanh Hảo PGS.TS. Phạm Trọng Văn 01-11-2019
Đánh giá kết quả điều trị bổ trợ phác đồ FOLFOX4 trong ung thư biểu mô tuyến đại tràng giai đoạn III Từ Thị Thanh Hương GS.TS. Nguyễn Bá Đức 25-10-2019
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính, và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng Nguyễn Như Ước GS.TS. Nguyễn Đình Phúc PGS.TS. Lê Trung Thọ 17-10-2019
Nghiên cứu phẫu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu phấu thuật cố định lối sau và giải ép lối trước trong điều trị lao cột sống ngực, thắt lưng có biến chứng thần kinh Nguyễn Khắc Tráng PGS.TS. Nguyễn Công Tô 10-10-2019
Nghiên cứu ảnh hưởng lên giãn cơ tồn dư của rocuronium tiêm ngắt quãng hoặc truyền liên tục trong phẫu thuật nội soi ổ bụng kéo dài Bùi Hạnh Tâm GS.TS. Nguyễn Hữu Tú 10-10-2019