Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 22 tháng 06 năm 2014

Danh sách thi ngày 22 tháng 06 năm 2014

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên lớp Cao học khóa XXI dự kiến danh sách phòng thi ngày 22 tháng 06 năm 2014.

Đề nghị học viên:

  1. Kiểm tra lại thông tin cá nhân của mình.
  2. Mang thẻ học viên khi tham dự kỳ thi.
  3. Có mặt tại phòng thi muộn nhất là 13h45 ngày 22 tháng 06 năm 2014.

Chúc các học viên Cao học sức khỏe và thi đạt kết quả cao !

Danh sách xin xem tại đây