Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ TƯƠNG ĐƯƠNG B1 KHUNG CHÂU ÂU

Kết quả thi chứng chỉ tương đương B1 khung châu âu của học viên lớp Cao học khóa XXI (2012 - 2014)

Xem tại đây

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_