Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

DANH MỤC MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ, THẠC SĨ, CKI, CKII, BSNT

Kính gửi:     - Lãnh đào các Viện/ Khoa/ Bộ môn.

                   - Giáo vụ Sau đại học các Bộ môn.

 

          Theo tinh thần buổi hội thảo ngày 25.7.2014 về danh mục mã ngành đào tạo đặc thù ngành y tế, phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học xin gửi tới các Viện/ Khoa/ Bộ môn tài liệu sau:

  1. Danh mục mã ngành đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ.
  2. Danh mục mã ngành đào tạo đặc thù ngành y tế CKI-CKII-NT.

Đề nghị các Viện/ Khoa/ Bộ môn thảo luận về danh mục đào tạo đặc thù ngành y tế và gửi văn bản + mail về Phòng QL Đào tạo Sau đại học trước ngày 07/8/2014 với các kết luận sau:

+ Mã ngành Viện/ Khoa/ Bộ môn mong muốn đào tạo.

+ Đối với học viên CKII, BSNT có cần làm luận văn tốt nghiệp hay chỉ thi tốt nghiệp (lý thuyết, thực hành).

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!