Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách phòng thi ngày 27 tháng 9 năm 2014

Danh sách phòng thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các học viên cao học khóa XXII danh sách phòng thi ngày 27/9/2014.

Thời gian có mặt tại phòng thi: 7h45 ngày 27/9/2014.

Địa điểm thi: Khu giảng đường Hồ Đắc Di

Danh sách xem tại đây

Phòng QLĐTSĐH

009bet