Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Tập trung học viên Cao học khóa 23 năm 2014

Trường Đại học Y Hà Nội

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các thí sinh đã trúng tuyển cao học khóa 23 năm 2014 thời gian nhập học cụ thể như sau:
  1. Thời gian đào tạo: Học tập trung 02 năm.
  2. Làm thủ tục nhập học: 9h00-11h30 thứ năm ngày 06/11/2014.
  3. Khai giảng: 14h00 thứ năm ngày 06/11/2014, bắt đầu học từ 10/11/2014.
  4. Địa điểm tập trung: Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội.
Khi nhập học, ông/bà phải nộp về phòng Đào tạo Sau đại học:
  1. Mẫu làm thẻ học viên sau đại học (Đã gửi kèm giấy triệu tập học viên cao học)
  2. Quyết định cử đi học của Sở Y tế hoặc Cơ quan có thẩm quyền quyết định nhân sự.
  3. Nếu là Đảng viên, ông/bà phải chuyển sinh hoạt Đảng (tạm thời) về trường và trong giấy chuyển sinh hoạt Đảng phải có xác nhận hệ số lương đang hưởng, giấy chuyển sinh hoạt Đảng  gửi về văn phòng Đảng ủy Trường đại học Y Hà Nội chậm nhất 01 tháng kể từ ngày nhập học.
Nếu quá 01 tháng kể từ ngày nhập học, ông/bà không làm thủ tục nhập học, nhà trường sẽ xoá tên ông/bà khỏi danh sách trúng tuyển.
 
Quyết định trúng tuyển xem tại đây
Danh sách trúng tuyển cao học khóa 23 xin xem tại đây
Giấy triệu tập trong chỉ tiêu ngân sách xem tại đây
Giấy triệu tập ngoài chỉ tiêu ngân sách xem tại đây
Quy định thu học phí xem tại đây
Mẫu làm thẻ học viên kết hợp thẻ ngân hàng tại đây
 

Phòng QLĐTSĐH