Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách tên đề tài và cán bộ hướng dẫn BSNT 37

Kèm theo quyết định số 69/QĐ-ĐHYHN, ngày 15/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo danh sách tên đề tài luận văn và cán bộ hướng dẫn khoa học cho Bác sĩ nội trú khóa 37, ban hành kèm theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội.

Click vào đây để xem chi tiết danh sách tên đề tài và cán bộ hướng dẫn. 

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học

009bet
1