Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách học viên tốt nghiệp BSNT 36

Nhà trường trân trọng thông báo tới các học viên Bác sĩ nội trú khóa 36 (và 35 bảo lưu) danh sách được công nhận tốt nghiệp. 

1. Danh sách học viên tốt nghiệp BSNT 36 (kèm theo quyết định số 689/QĐ-BYT, ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế), xem tại đây

2. Danh sách học viên tốt nghiệp BSCKI (kèm theo quyết định số 690/QĐ-BYT, ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế), xem tại đây

Các anh/chị học viên lưu ý: 

a) Mời các anh/chị nhận bảng điểm (bản sao) tại phòng Văn thư Nhà trường (tầng 1, A1).

b) Lễ Tốt nghiệp: 

- Đúng 13h45 ngày 17/3/2015 đề nghị các anh/chị có mặt tại Hội trường lớn làm thủ tục chuẩn bị cho Lễ tốt nghiệp. 

- Đúng 13h45 ngày 18/3/2015 đề nghị các anh/chị có mặt tại Hội trường lớn dự Lễ tốt nghiệp và nhận bằng BSNT. 

Anh/chị nào vắng mặt hôm trước (17/3) sẽ không có tên trong danh sách nhận bằng vào chiều hôm sau (18/3).

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học