Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi môn hỗ trợ ngày 25/4/2015

Dành cho Bác sĩ nội trú 39

Thời gian: 7h30 ngày 25/4/2015 (thứ Bảy). 

Địa điểm: Khu Giảng đường Hồ Đắc Di. 

Click vào đây để xem chi tiết danh sách.

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học