Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sach nợ học phí đến ngày 21/5/15

Danh sách nợ học phí

Phòng QLĐTSĐH phối hợp cùng Phòng TCKT thông báo đến các học viên Cao học khóa XXII và XXIII danh sách các học viên chưa hoàn thành học phí.

Đề nghị các học viên khẩn trương hoàn thành học phí trước khi dự thi đầu ra ngoại ngữ.

Những học viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí sẽ không được dự thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho Cao học.

Nếu có thắc mắc, học viên cầm biên lai đến phòng TCKT để đối chiếu

Xin cám ơn !

Danh sách Cao học XXII

Danh sách Cao học XXIII

 

009bet
1