Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Tập trung cao học khóa XXII

Tập trung cao học khóa XXII

Nằm trong kế hoạch đào tạo, Phòng QL ĐT SĐH tập trung toàn bộ học viên cao học khóa XXII trước khi bảo vệ luận văn tố nghiệp.

  1. Thời gian: Từ 15h00 đến 17h00 thứ sáu ngày 19 tháng 06 năm 2015
  2. Địa điểm: Hội trường Lớn trường Đại học Y Hà Nội
  3. Nội dung: Phổ biến quy chế thi, quy chế học tập trước khi học viên thi tốt nghiệp ngoại ngữ và bảo vệ luận văn

Đề nghị học viên cao học khóa XXII báo cáo và xin phép Viện/Khoa/BM nơi mình đang làm đề tài về trường tập trung.

Xin cám ơn !

 

Phòng QL ĐT SĐH