Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Lịch bảo vệ sau đại học năm 2015

Lịch bảo vệ sau đại học

Theo kế hoạch đào tạo Sau đại học năm học 2014-2015, Ban Giám hiệu gửi đến các Viện đào tạo, Khoa, Bộ môn (Đơn vị đào tạo) lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các đối tượng Cao học khóa XXII, Chuyên khoa cấp II khoá XXVII và Bác sĩ Nội trú khóa XXXVII. 
Thời gian bảo vệ luận văn:
 1. Cao học khóa XXII bảo vệ luận văn từ 01/9/2015 đến 31/12/2015;
 2. Bác sĩ Nội trú khóa XXXVII bảo vệ luận văn từ 01/10/2015 đến 31/12/2015;
 3. Chuyên khoa cấp II khóa XXVII bảo vệ luận văn từ 15/10/2015 đến 31/12/2015.
Đề nghị các Đơn vị đào tạo:
 1. Thông báo lịch bảo vệ này đến từng học viên và Thầy, Cô hướng dẫn khoa học;
 2. Gửi điểm các chứng chỉ chuyên ngành của học viên về phòng Đào tạo sau đại học trước 31/7/2015 để xét điều kiện thi tốt nghiệp và bảo vệ luận văn; 
 3. Gửi hồ sơ của học viên về phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày bảo vệ luận văn muộn nhất là 15 ngày làm việc;
Hồ sơ xin bảo vệ của mỗi học viên gồm:
 1. Luận văn có ý kiến đồng ý đưa ra bảo vệ của thầy hướng dẫn;
 2. Danh sách dự kiến Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu, Hội đồng 5 người danh sách đề nghị 7 người, Hội đồng 7 người danh sách đề nghị 10 người);
 3. Lý lịch khoa học (theo mẫu);
 4. Bản sao (không cần công chứng) bằng tốt nghiệp Đại học;
 5. Bản nhận xét của Đơn vị đào tạo;
 6. Bản nhận xét của thầy hướng dẫn;
 7. 02 ảnh (4 x 6 cm, ghi họ tên và chuyên ngành vào phía sau ảnh - Học viên Cao học không cần nộp ảnh).
Những học viên bảo vệ không đúng lịch phải làm đơn xin hoãn có xác nhận đồng ý của giáo viên hướng dẫn, đơn vị đào tạo (gửi trước ngày bảo vệ theo lịch ít nhất là 15 ngày làm việc) và khi có đầy đủ các bản nhận xét của các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn, phòng đào tạo Sau đại học sẽ xếp lịch bảo vệ mới. Những học viên nếu được phép của Ban Giám hiệu bảo vệ ngoài lịch chung của nhà trường phải đóng lệ phí theo qui định của nhà trường. Các học viên không bảo vệ được trước ngày 31.12.2015 phải làm thủ tục để bảo vệ cùng khoá sau. 
 
Công văn ban hành lịch bảo vệ xem tại đây
Lịch bảo vệ luận văn SĐH năm 2015 xem tại đây
 

Phòng QL ĐT SĐH

009bet