Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Biểu mẫu thông qua đề cương bác sĩ chuyên khoa cấp II

Phòng Sau đại học thông báo biểu mẫu (biên bản, Phiếu thanh toán, chương trình) cho việc thông qua đề cương luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II

Click vào đây để lấy biên bản

Click vào đây để lấy bảng thanh toán hội đồng

Click vào đây để lấy chương trình thông qua