Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO

Về việc thu bổ sung học phí, kinh phí đào tạo kỳ 2 năm học 2015-2016

Nhà trường thông báo tới học viên Sau đại học kế hoạch thu học phí bổ sung kỳ 2 năm học 2015 - 2016, nội dung cụ thể xem tại đây.

Đề nghị các học viên Sau đại học thực hiện đúng thời gian thu học phí trên.

_Phòng QLĐT Sau đại học_