Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học, Bác sĩ nội trú năm 2016

Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2016 Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh Cao học 25 và Bác sĩ nội trú 41 như sau: 

1. Tổng số thí sinh dự thi Cao học xin phúc khảo bài thi: 43 

Số bài thi có thay đổi điểm: 0

Chi tiết danh sách xem tại đây

2. Tổng số thí sinh dự thi BSNT xin phúc khảo bài thi: 07

Số bài thi có thay đổi điểm: 0

Chi tiết danh sách xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học