Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đỗ Thanh Hương

Tên Đề tài: “Phân tích mối tương quan giữa đột biến gen ATP7B và kiểu hình trên bệnh nhân Wilson ở Việt Nam”.

Thuộc chuyên ngành: Thần kinh, Mã số: 62720147

Thời gian: 14h00 ngày 04 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!