Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO

Mẫu tờ khai mở thẻ học viên (Cao học - BSNT - NCS)

Học viên Sau đại học trong quá trình học tại trường và thực hành lâm sàng tại Bệnh viện. Để hoàn thành thủ tục mở thẻ liên kết cho Học viên tại Ngân hàng,  đề nghị học viên khi nhập học hoàn thành các mục trong tờ khai mở thẻ (theo mẫu), photo chứng minh nhân dân (còn thời hạn sử dụng), 01 ảnh 3x4.

Mẫu tờ khai mở thẻ học viên download tại đây

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_

009bet