Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

KẾT QUẢ XÉT DUYỆT HỒ SƠ CKI,II DỰ TUYỂN NĂM 2017 VÀ THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ dự thi tuyển CKI khóa 22 và CKII khóa 31 năm 2017, kết quả xét duyệt như sau:

1. Chuyên khoa cấp II

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển CKII khóa 31, phải thi ngoại ngữ, xem tại đây

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển CKII khóa 31, miễn thi Ngoại ngữ, xem tại đây

- Giấy triệu tập thí sinh và kế hoạch ôn tập dự thi CKII, xem tại đây

2. Chuyên khoa cấp I

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi tuyển CKI khóa 22, xem tại đây

- Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi CKI không đủ tiêu chuẩn, xem tại đây

- Danh sách thí sinh dự thi CKI thuộc đối tượng ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách thí sinh CKI chuyển chuyên ngành dự thi, Xem tại đây

- Giấy triệu tập thí sinh và kế hoạch ôn tập dự thi CKI, xem tại đây

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 0987567270- 0983609809

Đề nghị thí sinh dự thi CKI - CKII đủ tiêu chuẩn về dự ôn tập theo đúng thời gian và kế hoạch của nhà trường.

 

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_