Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy trinh thi và vị trí ngồi chờ trong Hội trường Lớn

Quy trình thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo đến các thí sinh dự thi tuyển sau đại học năm 2019

Quy trình thi xem tại đây

Sơ đồ vị trí ngồi trong Hội trường lớn

Đối với Bác sĩ nội trú: Ngồi theo tầng thi. Bắt đầu từ các thí sinh thi tại tầng 4 ngồi từ hàng A cho đến hết

Đối với Thạc sĩ: Ngồi theo chuyên ngành. Bắt đầu từ chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh ngồi từ hàng A cho đến hết

Đối với Chuyên khoa cấp I: Ngồi theo chuyên ngành. Bắt đầu từ chuyên ngành Da liễu ngồi từ hàng A cho đến hết

Đối với Chuyên khoa cấp II: Ngồi theo chuyên ngành. Bắt đầu từ chuyên ngành Da liễu ngồi từ hàng A cho đến hết