Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC_SỐ 3

Thực kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2021, Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh dự thi tuyển CKII, CKI một số nội dung sau:

1. Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo một số chuyên ngành: Căn cứ trên cơ sở số lượng đăng ký dự thi CKII và CKI hệ đào tạo tập trung theo chứng chỉ một số chuyên ngành thấp hơn dự kiến, đồng thời thông qua ý kiến đề xuất của Viện/ Khoa/ Bộ môn, Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2021 đồng ý phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu một số chuyên ngành. Nội dung thông báo, xem tại đây.

2. Điều chỉnh thông tin thí sinh dự thi: Sau khi thực hiện công khai danh sách thí sinh, Hội đồng xét duyệt hồ sơ đã tiếp nhận các thông tin phản hồi từ thí sinh đăng ký dự thi, thực hiện rà soát hồ sơ dự thi và báo cáo Hội đồng tuyển sinh phê duyệt điều chỉnh danh sách thí sinh dự thi CKI đủ điều kiện xét ưu tiên khu vực. Thông báo điều chỉ xem tại đây.

Trân trọng./.

 

_Hội đồng tuyển sinh SĐH 2021_