Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc lừi thời gian công bố điểm chấm phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2021, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện công khai kết quả thi tuyển sinh và tiếp nhận đơn đăng ký phúc khảo kết quả bài thi tuyển. Đến hết ngày 28/10/2021, Phòng QLĐT sau đại học đã tiếp nhận 62 đơn đăng ký phúc khảo bài thi.

Do nhà trường có cuộc họp đột xuất, vì vậy Hội đồng tuyển sinh thông báo tới các thí sinh thời công bố điểm phúc khảo vào hồi 16h30 ngày 01/11/2021.

Thông báo chi tiết, xem tại đây.

Trân trọng./.

 

_Hội đồng tuyển sinh SĐH 2021_