Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Kế hoạch xét tuyển Thac si định hướng nghiên cứu năm 2023

Kế hoạch

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch xét tuyển Thạc sĩ định hướng nghiên cứu năm 2023

Đối với những ứng viên được Hội đồng tuyển sinh cho bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ, bằng tốt nghiệp: khẩn trương hoàn thiện và bổ sung trước ngày 07/07/2023. Những thí sinh không bổ sung được sẽ không đủ điều kiện tham gia xét tuyển (những thí sinh này đã được bôi ghi trong lịch xét tuyển)
Chuẩn bị báo cáo bằng file powerpoint trước Hội đồng chuyên môn xét tuyển (tối đa 15 phút, quá thời gian mỗi phút sẽ bị trừ 1 điểm). 
Sau khi báo cáo, Hội đồng chuyên môn sẽ đặt câu hỏi và ứng viên trả lời trong thời gian tối đa 15 phút.
 
Thí sinh phải có mặt tại Hội trường xét tuyển trước khi xét tuyển ít nhất 15 phút
Thí sinh nên đến trước ngày bảo vệ  để thử máy tính trước khi báo cáo
Nhà trường chỉ có máy chiếu, thí sinh phải chuẩn bị bút chỉ, máy tính sách tay, giấy trắng để ghi chép câu hỏi
 
Kế hoạch xét tuyển xem tại đây
 
Lịch xét tuyển xem tại đây
 
Danh sách xét tuyển xem tại đây