Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 01.03.2014 của chuyên khoa I các Bệnh viện

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo Danh sách phòng thi ngày 01.03.2014 của chuyên khoa I các Bệnh viện như file đính kèm Xin mời tải file

Danh sách phòng thi ngày 01.03.2014 của chuyên khoa I các Bệnh viện