Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Bổ sung thêm danh sách không đủ điều kiện dự thi ngoại ngữ

Bổ sung danh sách

Bổ sung thêm danh sách không đủ điều kiện dự thi ngoại ngữ do không hoàn thành nghĩa vụ nộp kinh phí ôn tập

Danh sách xem tại đây

Phong QL ĐT SĐH