Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 28 - 33 NỢ HỌC PHÍ

Nhà trường thông báo tới các anh/ chị Nghiên cứu sinh còn chưa hoàn thành trách nhiệm nộp học phí đối với nhà trường như sau:

Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 28, xem tại đây

Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 29, xem tại đây

Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 30, xem tại đây

Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 31, xem tại đây

Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 32, xem tại đây

Danh sách Nghiên cứu sinh khóa 33, xem tại đây

 

Nhà trường yêu cầu các anh/ chị Nghiên cứu sinh của các khóa có trách nhiệm hoàn thành việc nộp học phí đối với nhà trường trong thời gian từ ngày thông báo đến hết ngày 12/11/2015.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_