Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông tin kết quả đăng ký xét bổ sung Nguyện vọng 2 BSNT 40

Tính đến hết ngày 16/11/2015, trong tổng số 30 thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đã có 13 thí sinh nộp đơn đăng ký. Để tạo điều kiện cho các thí sinh còn lại nếu có nguyện vọng đi học, Nhà trường gia hạn thời gian đăng ký đến hết 16h00 ngày 20/11/2015. 

Sau thời gian trên, thí sinh sẽ hết quyền nộp đơn đăng ký xét tuyển bổ sung.

Tình hình thực tế đăng ký: Lao-2 (đăng ký 1), Vi sinh-3 (đăng ký 1), Tâm thần-3 (đăng ký 2), Dược lý-2 (đăng ký 1), GPB-2 (đăng ký 3), Hóa sinh-3 (đăng ký 3), Mô phôi-2 (đăng ký 2), Y học dự phòng và Dinh dưỡng-2 (đăng ký 0), Sinh lý học-1 (đăng ký 0).

Địa điểm nhận đơn: Phòng 313 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học