Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo về việc triệu tập học viên Bác sĩ nội trú

Tham gia cá hoạt động kỷ niệm 40 năm đào tạo Bác sĩ nội trú

Trường Đại học Y Hà Nội, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo và triệu tập toàn bộ học viên Bác sĩ nội trú đang học tập (từ khóa 37 đến khóa 40) có mặt tại Trường để tham gia các hoạt động kỷ niệm 40 năm đào tạo Bác sĩ nội trú của Trường. 

Thời gian: Cả ngày 08/11/2015 (Chủ nhật)

Địa điểm: Hội trường lớn và các khu vực xung quanh có hoạt động liên quan.

Nội dung triệu tập chi tiết xem tại đây

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học