Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi môn cơ sở cho CKI-20 và CKII-29, thi ngày 03/10/2015

Phòng quản lý đào tạo sau đại học thông báo danh sách phòng và sơ đồ giảng đường thi môn cơ sở cho CKI khóa 20 và CKII khóa 29. Đề nghị những học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính phải hoàn thành trước 9h00 ngày thứ 5 (01/10), nếu chưa hoàn thành, học viên sẽ không được dự thi (đã thông báo khi về nhập học)

Click vào đây để xem danh sách phòng thi CKII-29

Click vào đây để xem danh sách phòng thi CKI-20

Click vào đây để xem sơ đồ khu giảng đường Hồ Đắc Di

Click vào đây để xem sơ đồ khu giảng đường B3 

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học