Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Lịch ôn tập Ngoại ngữ cho Bác sĩ nội trú 38

Bắt đầu từ ngày 18-01-2016

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học thông báo tới các anh/chị học viên Bác sĩ nội trú khóa 38 của Trường, các Bệnh viện như sau: 

1. Lớp Tiếng Anh (3 lớp): A1, A2 và A3

Dự kiến học: Các ngày thứ 2, 3 và 5 

2. Lớp Tiếng Pháp (1 lớp): B

Dự kiến học: Các ngày thứ 3, 5 và 6 

Dự kiến thi: ngày 23-24/4/2016

Lớp trưởng có trách nhiệm liên hệ Bộ môn Ngoại ngữ, Phòng Quản lý ĐTSĐH để được biết thêm chi tiết. 

Đề nghị các học viên báo cáo Thầy/Cô lãnh đạo và/hoặc Giáo vụ sau đại học của Viện/Khoa/Bộ môn về lịch học để được sắp xếp thời gian tham gia học đầy đủ.

Danh sách chia lớp học xem tại đây

 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

009bet
1