Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

KÊ HOẠCH TUYỂN SINH CKI - CKII NĂM 2016

Kính gửi: - Các Viện/ Khoa/ Bộ môn.

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tới các đơn vị, cá nhân kế hoạch tuyển sinh CKI - CKII năm 2016.

Nội dung chi tiết xem tại đây

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet
1