Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP NHẬP HỌC

Trường Đại học Y Hà Nội đã có Giấy báo nhập học cho các ứng viên trúng tuyển Nghiên cứu sinh khóa 35 năm 2016:

+ Sáng ngày 20/10/2016: - 8h00 nộp các Giấy tờ nhập học, bao gồm Quyết định cử đi học, Đăng ký làm thẻ Học viên, nộp Học phí năm học 2016 - 2017, ....

                                               - 9h00: tập trung tại Hội trường Quốc tế nghe phổ biến Quy chế đào tạo và Kế hoạch jhocj tập toàn khóa.

+ Chiều 20/10/2016: 13h30 Tập trung tại Hội trường Lớn để dự Lễ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI.

Chi tiết GIẤY BÁO NHẬP HỌC, mời xem tại đây.

Mẫu tờ khai đề nghị phát hành thẻ download tại đây./.

 

Phòng QLĐT Sau đại học