Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Quy trình và biểu mẫu thông qua đề cương (Cập nhật năm 2024)

Quy định

Để phục vụ cho việc chuẩn bị hồ sơ thông qua đề cương luận văn sau đại học, Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học trân trọng thông báo tới các Viện/Khoa/Bộ môn và học viên Thạc sĩ , Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II quy trình và một số biểu mẫu văn bản như sau: 
 
Công văn về kế hoạch thông qua đề cương năm 2024 xem tại đây
 
Quy trình thông qua đề cương luận văn SĐH, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu đăng ký Cán bộ hướng dẫn và Mẫu chấp nhận hướng dẫn, chi tiết xem tại đây
 
Bảng tổng hợp DK tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị thành lập Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Bảng tổng hợp DK tên đề tài, cán bộ hướng dẫn, Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Giấy đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Chương trình thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Giấy mời thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu nhận xét thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Biên bản họp hội đồng thông qua đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu chi hội đồng, chi tiết xem tại đây
 
Bản giải trình bổ sung, sửa chữa đề cương, chi tiết xem tại đây
 
Mẫu lý lịch khoa học cho giảng viên xem tại đây
 
Trân trọng./.
 

009bet
1