Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Lịch thi ngày 23 tháng 12 năm 2023

Lịch thi

Lịch thi
 
Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thông báo lịch tổ chức thi chứng chỉ cho học viên ngày 23 tháng 12 năm 2023 như sau:
 
     
     Thời gian: 7h45 ngày 23/12/2023 (thứ Bảy)
     Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và Giảng đường B3
     Đối tượng: CH31 và CH32; BSNT48, NCS42
     Danh sách thi xem tại đây: Cao học; BSNT (Thí sinh lưu ý xem ca thi và phòng thi tại Website của TT Khảo thí)
     
     Danh sách thi triết học tại Giảng đường xem tại đây
     Danh sách thi Phương pháp NCKH tại Trung tâm KT&ĐBCLGD xem tại đây
   
Những trường hợp bị đình chỉ thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan công tác 
Chúc các học viên thi tốt.

009bet